Dabar lankosi

Mes turime 4 svečius online

Raktiniai žodžiai


Svarbu PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ES stendai   
Trečiadienis, 30 Rugpjūtis 2017 18:13
Informuojame, kad į Jūsų pateiktas gamybos užklausas atsakysime ir atsakymus/komercinius pasiūlymus paruošime bei atsiųsime 24 val. eigoje!
Atnaujinta Trečiadienis, 30 Rugpjūtis 2017 18:20
 
Naujiena

.

Nuo 2017 spalio mėnesio, viešinimo stendus rekomenduojame maketuoti pagal naujas viešinimo gaires.

Naujuose stenduose atsirado nauja papildoma mėlyna spalva, aiškiau matomi tekstai bei yra galimybė įkelti projekto maketus ar nuotraukas. Pavyzdžius pridedame:

 

Siūlome pasirinkti įvairaus tipo stendus ir įvairius montavimo variantus. Kiekvienas užsakovas gali pasirinkti jam tinkantį ES viešinimo stendų montavimo būdą ir vietą.

Plačiau skiltyje Montavimo darbų instrukcijos (spausti čia)

 
AKCIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ES stendai   
Pirmadienis, 06 Vasaris 2017 09:44

 

Statybos informaciniai stendai

Statybviečių informaciniai stendai, perspėjantys stendaI, įspėjamieji stendai ar tentai.

Įspėjamieji informaciniai lipdukai (antivandaliniai, šviesą atspindintys ar naktį šviečiantys-fosforiniai) ir tentai(tentai su metaliniais žiedais)

Siūlome įsigyti informacinius tentus, kuriuos privaloma iškabinti vykdomų statybos teritorijoje.

Dydžiai ir kainos:

Atnaujinta Pirmadienis, 06 Vasaris 2017 10:06
Skaityti daugiau...
 
KPF stendai 2014-2020 PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ES stendai   
Trečiadienis, 04 Liepa 2012 14:29

KPF ir ūkininkų stendai

Fiziniai ir juridiniai asmenys, įgyvendindami pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą finansuojamus projektus, privalo viešinti suteiktą paramą.

Parengta pagal LR ŽŪM 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymą Nr. 3D-925 „Dėl suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“.

 

Pagrindinės viešinimo priemonės, kurias gali naudoti paramos gavėjai, yra šios:

1. plakatai;

2. aiškinamieji stendai;

3. informacinės lentos;

4. straipsniai spaudoje;

5. spaudos konferencijos, pranešimai spaudai;

6. viešinimo renginiai;

7. popieriniai ir elektroniniai leidiniai (pvz., lankstinukai, brošiūros, skrajutės), garso bei vaizdo medžiaga;

8. išorinės ženklinimo priemonės (pvz., lipdukai);

9. paramos gavėjo tinklalapis.

 

Įgyvendindamas projektą, paramos gavėjas informuoja visuomenę ir projekto dalyvius šiais būdais:

Atnaujinta Penktadienis, 13 Spalis 2017 06:03
Skaityti daugiau...
 
ES nauji 2014-2020 PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ES stendai   
Ketvirtadienis, 20 Rugpjūtis 2015 06:49

2014-2020 Europos sąjungos fondų investicijos Lietuvoje

Jau gaminame ir montuojame stendus pagal 2014-2020 m. Europos sąjungos paramos programų viešinimo gaires, taisykles.
Naudojamas naujas 2014-2020 ES fondų investicijų ženklas.

Rekomenduojami dydžiai stendams, kurie parenkami pagal projekto vertę ir stendo statymo vietą, privaloma pastatyti prieš prasidedant darbams. Informacija skelbiama- demonstruojama iki darbų, projekto pabaigos.
Galimi vertikalūs ir horizontalūs skydo variantai. Rekomenduojame užsakyti skydą su kuo mažiau sekcijų ar dalių, jeigu yra galimybė, idealus variantas- vientisos plokštės stendas. Jeigu projekto darbai trumpalaikiai, rekomenduojame gaminti tentinį. Dažnai dalyvaujantiems projektuose, siūlome naudoti daukartinį, surenkamą stendo rėmą- konstrukciją, taip sutaupoma ~70-80 proc. kito projekto viešinimo kaštų, kai kuriais atvejais taip sutaupoma ~ 600-800 eur.  (daugiau info meniu punkte: Montavimo darbų instrukcijos, arba kreipkitės į jus aptarnaujantį ekspertą)

4200x2950 mm(dvieju sekcijų skydas)
4000x2700 mm(dvieju sekcijų skydas)
3000x2000 mm (dviejų sekcijų skydas)
2500x2000 mm (dviejų sekcijų skydas) 
2250x1500 mm (vientisas, vienos sekcijos skydas)
1500x1000 mm  (vientisas, vienos sekcijos skydas)
1000x670 mm  (vientisas, vienos sekcijos skydas)

Mažosios, reprezentacinės atminimo lentos, montuojamos su paslėptais tvirtinimo varžtais arba su atstuminiais metaliniais laikikliais:

755x500 mm

500x330 mm

 

Naujuose ES stenduose privaloma skelbti trumpą informaciją apie vykdomą projektą, projekto tikslas.

 

 

 

Pateikiame ištrauką iš 2014 m. spalio 8 d. Nr. 1K-316 Įsakymo PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TAISYKLĖS

Ištrauka:

VII SKYRIUS. KITI PROJEKTŲ REIKALAVIMAI

 

37 skirsnis. Informavimas apie projektą

 

449.  Apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą, jo eigą, rezultatus ir naudą tikslines grupes informuojant įvairiose žiniasklaidos priemonėse, turi būti nurodoma, kad projektas bendrai finansuojamas iš ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) lėšų.

450.  Projekto vykdytojas privalo vykdyti projekto veiklos apimčiai proporcingus informavimo apie projektą veiksmus:

450.1.  interneto svetainėje (jei projekto vykdytojas tokią turi) paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą, apibūdinti jo tikslus, rezultatus ir informuoti apie finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) lėšų;

450.2. projekto įgyvendinimo pražioje pakabinti bent vieną plakatą (ne mažesnį kaip A3 formato), kuriame turi būti pateikta informacija apie įgyvendinamą projektą ir finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) lėšų. Plakatas turi būti pakabintas visuomenei gerai matomoje vietoje (pavyzdžiui, prie įėjimo į pastatą). Ši nuostata netaikoma projektams, kuriems taikomos šių Taisyklių 450.3 ir 450.4 papunkčių nuostatos;

450.3. projekto įgyvendinimo pradžioje pakabinti laikiną informacinę lentelę ar pastatyti laikiną informacinį stendą, jeigu įgyvendinamas iš ERPF ar Sanglaudos fondo lėšų bendrai finansuojamas infrastuktūros ar statybos projektas, kuriam skiriama bendra viešųjų (t. y. ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) ir nacionalinių viešųjų) lėšų suma viršija 500 000 eurų (penkis šimtus tūkstančių eurų);

450.4. iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos pakabinti nuolatinę informacinę lentelę ar pastatyti nuolatinį informacinį stendą, jeigu projektui skirta bendra viešųjų lėšų suma viršija 500 000 eurų (penkis šimtus tūkstančių eurų) ir jei įgyvendinamas iš ERPF ar Sanglaudos fondo lėšų bendrai finansuojamas infrastruktūros ar statybos projektas arba iš projekto lėšų perkamas fizinis objektas;

450.5. laikinoje ar nuolatinėje informacinėje lentelėje arba informaciniame stende, kurie įrengiami laikantis 2014 m. liepos 28 d. EK priimto įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 821/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl išsamios programų įnašų pervedimo ir valdymo tvarkos, finansinių priemonių ataskaitų teikimo, veiksmams skirtų informavimo ir komunikacijos priemonių techninių charakteristikų ir duomenų įrašymo ir saugojimo sistemos taikymo taisyklės (OL 2014, L 223, p. 7), II skyriuje nustatytų techninių charakteristikų ir kurių pavyzdžiai paskelbti svetainėje www.esinvesticijos.lt, nurodyti projekto pavadinimą ir pagrindinį tikslą, ją (jį) įrengti visuomenei gerai matomoje vietoje ir tinkamo dydžio, kad būtų aiškiai matoma (-as) ir įskaitoma (-as);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

 

 

 

 

Atnaujinta Penktadienis, 20 Balandis 2018 08:02
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 1 iš 2