STRUKTŪRINIAI FONDAI

Pagrindinės informavimo ir viešinimo priemonės

Viešinimo
priemonės

PAGRINDINĖS INFORMAVIMO IR VIEŠUMO PRIEMONĖS:

skelbimų lentos, atminimo lentos, plakatai (stendai patalpose), pranešimai tikslinėms grupėms  ir visuomenei, informacinė medžiaga, informaciniai renginiai, pranešimai žiniasklaidai, kitos (lipdukai, portfeliai, rašikliai ir t. t.).

1. KIEKVIENAS PROJEKTO VYKDYTOJAS, įgyvendindamas ES struktūrinių fondų ir Lietuvos bendrai remiamą projektą, privalo išplatinti bent vieną pranešimą

žiniasklaidai, t. y. nusiųsti jį naujienų agentūroms, pasirinktoms nacionalinėms ar regionų visuomenės informavimo priemonėms.

2. INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROJEKTO VYKDYTOJAS turi:

2.1. įrengti skelbimų ir atminimo lentas, jeigu parama, gauta iš Žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės, yra didesnė nei 1,7264 mln. litų (0,5 mln. eurų) arba

iš kitų struktūrinių fondų – didesnė nei 10,3584 mln. litų (3 mln. eurų);

2.2. įrengti skelbimų ir atminimo lentas arba parengti ir išplatinti informacinę medžiagą, jeigu parama, gauta iš ES struktūrinių fopunkte.

3. ŽMONIŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS, MOKYMO IR UŽIMTUMO PRIEMONIŲ PROJEKTO VYKDYTOJAS turi iškabinti plakatus (stendus patalpose) ir įgyvendinti bent vieną iš toliau

nurodytų priemonių:  pranešimai projektų tikslinėms grupėms ir visuomenei,  informacinė medžiaga, informaciniai renginiai.

4.GAMYBOS SEKTORIAUS PLĖTROS PROJEKTO VYKDYTOJAS turi iškabinti plakatus (stendus patalpose) ir įgyvendinti bent vieną iš toliau nurodytų priemonių:  atminimo lentos,  pranešimai projektų tikslinėms grupėms ir visuomenei, informacinė medžiaga, informaciniai renginiai.

5. KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROJEKTO VYKDYTOJAS, jei jam netaikytini

2.1, 3 ir 4 punktuose išdėstyti reikalavimai, turi iškabinti plakatus (stendus patalpose)

SKELBIMŲ LENTOS

Skelbimų lentos skirtos informuoti visuomenei apie vykdomą infrastruktūros plėtros projektą. Jos paprastai statomos projektų darbų atlikimo vietose.

SKELBIMŲ LENTOS YRA PRIVALOMOS

Jeigu parama, gauta iš Žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės, yra didesnė nei 1,7264 mln. litų (0,5 mln. eurų);

Jeigu parama, gauta iš Europos regioninės plėtros fondo arba Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo, yra didesnė nei 10,3584 mln. litų (3 mln. eurų).

ATMINIMO LENTOS

Nuolatinės atminimo lentos primena visuomenei apie jau įgyvendintą infrastruktūros arba gamybos sektoriaus plėtros projektą ir jam suteiktą paramą. Atminimo lentos paprastai

kabinamos ant rekonstruotų ar naujų administracinių pastatų, ligoninių, gamyklų, tiltų, šalikelėse ir kitose gerai matomose vietose, pavyzdžiui, prie pagrindinio įėjimo į pastatą

ATMINIMO LENTOS YRA PRIVALOMOS,

Jeigu parama, infrastruktūros plėtros projektui gauta iš Žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės, yra didesnė nei 1,7264 mln. litų (0,5 mln. eurų);

Jeigu parama, infrastruktūros plėtros projektui gauta iš Europos regioninės plėtros fondo arba Žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo, yra didesnė nei 10,3584 mln. litų (3 mln. eurų);

Jeigu investuojama į komercinių įmonių patalpas. Šiuo atveju atminimo lentos įrengiamos ne mažiau kaip vieniems metams.

 

Skelbimų lentos privalomai keičiamos

atminimo lentomis ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo darbų pabaigimo. Informacija atminimo lentose turi būti pateikta aiškiai ir supran-

tamai. Rekomenduojama šių lentų vietas derinti su įgyvendinančiosiomis institucijomis.

Nežinote koks Stendas atitiks jūsų porekius ?

Kokybiškas stendas tarnaus ilgiau

BENDRAUKIME

Pelesos g. 1/ Dariaus ir Girėno g. 2

LT-02158

Vilnius, Lietuva

info@esstendai.lt

+37061411102

+37052332999